Nyheter kommer fortsättningsvis att publiceras på vår Facebook-sida, http://www.facebook.com/taijiflen. Du kan se sidan även om du själv inte har Facebook.

Denna sida kommer att ligga kvar men inte att uppdateras.